Chess.com


Bør man grunnleggende endre det nåværende NAV-systemet?

mandag 29. juli 2013

Induksjon vs. deduksjon - en skisse

En ting som jeg alltid har slitt med å forstå i vitenskapsteori er forskjellen på induksjon og deduksjon. Jeg har nå kommet på en billedlig måte om jeg tror kan forklare forskjellen. Men er ikke helt overbevist om at dette er helt presist allikevel - dessuten opplever jeg forklaring via eksempel tvilsomt i seg selv (fordi det er induksjon?).

La oss tenke oss et jorde med kyr og okser.

Induksjon

Vi setter oss ned ved siden av jordet, noterer oss bevegelsene til dyrene, hvordan kuene kalver og hvordan de gresser, okser som stanger, kalver som stylter seg over jordet. Vi tar så med oss alle notatene våre inn på kontoret. Ut fra dette lager vi så en teori på hvordan storfeet er bygget opp innvendig, hvordan livmor og mage fungerer, hvorfor og hvordan oksene utvikler horn og videre.

Deduksjon

Vi går ut på jordet og slår ihjel to eksemplarer storfe - okse og ku - og vi sleper med oss kadavrene til obduksjon. Vi dissikerer og diskuterer, tar notater og legger merke til hvordan dyrenes organsystem og muskulatur er bygget opp. Vi setter oss så ned ved skrivebordet, og lager en teori for hvordan dyrene ville kommet til å leve og bevege seg hvis de fremdeles var i live.

Innspill takk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar